2019-03-16 15:46:26

Zonja dhe zotërinj, vëllezër dhe motra, shqiptare dhe shqiptarë! Qytetarë të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë! E sotmja hyri në historinë tonë të paskomunizmit si dita e dytë e zgjimit kombëtar, si dita e bashkimit më...