Emigracioni nuk është zgjidhja!

Asnjë vend i huaj nuk na bëhet si shtëpia jonë.

Ne kemi një plan për të mbështetur rininë nëpërmjet arsimit sepse asnjë i ri nuk duhet të mbetet pa studiuar për shkak të pamundësive ekonomike.

Pjesë e këtij plani është dyfishimi i buxhetit për arsimin e lartë dhe fokusimi te teknologjia e informacionit.

Kështu do të tërheqim investime të huaja të cilat do ti japin të rinjve arsye për të qendruar në Shqipëri dhe për ta ndërtuar të ardhmen e tyre këtu.🇦🇱