Jeta e fermerit është bërë shumë e vështirë për shkak të rritjes së kostos dhe braktisjes nga shteti.

Duke mos subvencionuar prodhimet, qeveria i ka hapur dyert importit.

Po ndryshe nga kjo qeveri, ne do të ofrojmë zgjidhje dhe mbështetje. Do të vendosim rregulla për barazi në treg.

Në kontrast me këtë qeveri, tek unë dhe qeveria ime do të gjeni vizionin dhe programin që ju ka ju dhe bujqësinë në qendër të vëmendjes. Suksesi dhe shpërblimi më i madh për mua do të jetë suksesi juaj!